ค่าที่ได้จากตรวจการนอนหลับแบบประหยัด จะได้ค่า

 • ลมหายใจที่ผ่านเข้าออก (Air Flow) โดยตรวจวัดร่วมกับการเคลื่อนไหวของทรวงอก เพื่อตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 
 • ลมหายใจที่ผ่านเข้าออก (Air Flow) โดยตรวจวัดร่วมกับการเคลื่อนไหวของทรวงอก เพื่อตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 
 • การเคลื่อนไหวของทรวงอกและท้อง (Chest/Abdomen Movement)
 • อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) 
 • เปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) เพื่อดูว่าขณะนอนหลับ สมองและหัวใจมีการขาดออกซิเจนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
 • ท่าทางการนอน เพื่อดูว่าในแต่ละท่านอน เช่น นอนหงาย ตะแคงซ้าย ขวา มีการกรนหรือหยุดหายใจมากน้อยเพียงใด 
 • ค่าจำนวนครั้งในการกรนในตลอดทั้งคืน
 • ค่าการขยับตัวในตลอดทั้งคืน
 • ค่า OSA ค่าหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยการปิดกั้นการหายใจทางจมูกถึงช่องลำคอ 
 • ค่า CSA ค่าการหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยสมองเป็นตัวสั่งการ 
 • ค่า MSA ค่าหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยการปิดกั้นการหายใจทางจมูกถึงช่องลำคอ ผสมกับ ค่า CSA ค่าการหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยสมองเป็นตัวสั่งการ 
 • ค่า AHI หรือค่าหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยรวมทั้งหมด 

การตรวจแบบ home sleep test จะใช้ในกรณีที่ผู้ตรวจ อายุไม่เกิน 70 ปี ไม่เป็นโรคหัวใจ หรือ โรค อัมพฤกษ์ โดยจะทีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งเครื่องให้ตามเวลาที่นัดประมาน 18.00-19.00 น.

ตรวจการนอนหลับแบบประหยัด ราคา เริ่มต้น 3,300 บาท ราคาค่าเดินทางกิโลเมตรละ 6 บาท ราคาจะนับเริ่มต้น ที่จากสำนักงานใน กรุงเทพ และ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เดินทางไปกลับสองครั้ง คือไปติดเครื่อง และไปรับเครื่องอ่านผลการตรวจ (ไม่รวมค่าทางด่วน)

ในกรุงเทพสามารถเลือกตรวจได้ที่

โรงแรมตะวันนา ห้อง Superior Room สีลม กรุงเทพ

ราคารวมค่าห้อง 4,000 บาท